Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Żeromskiego 64, 42-603 Tarnowskie Góry
repty12@gmail.com

Przedszkole nr 13
Tarnowskie Góry
Szkoła Podstawowa nr 12
Tarnowskie Góry

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: mgr Monika Dolnicka - Celary
V-ce dyrektor: mgr Katarzyna Szwajnoch

DZIENNIK ELEKTRONICZNY